வணிகம்

(22.12.2020) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

சென்னையில் இன்று (22.12.2020) மாலை 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ₹ 176 விலை குறைந்துள்ளது.

அதன்படி, இன்று மாலை ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு ₹ 22 குறைந்து ₹4,725க்கு விற்பனையாகிறது.

ஒரு சவரன் தங்கம் விலை இன்று காலை நிலவரப்படி ₹37,976-க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று மாலை ₹ 176 குறைந்து ₹37,800க்கு விற்பனையாகிறது.

ஒரு கிராம் வெள்ளி காலை நிலவரப்படி ₹ 73.60 விற்பனை ஆன நிலையில் இன்று மாலை ₹ 1.60 குறைந்து ₹ 72.00 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ₹ 176 குறைந்த நிலையில் தற்போது மாலை நிலவரப்படி சவரனுக்கு மேலும் ₹ 176 குறைந்துள்ளது.