அனுவாவி சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் , உலக அமைதிக்காக சிறப்பு யாகம்..!!

இராமாயண போரில் லக்மணணின் உயிரைக் காக்க அனுமன் சஞ்சீவி மலையை எடுத்து வரும் வழியில் அனுமனுக்கு தண்ணீர் வேண்டி முருகப்பெருமானை தியானித்தார். முருகப்பெருமான் தனது வேலால் கோவை

Advertisement

சற்று முன்